Durante a xornada de celebración da XV FEIRA DA ARTESANÍA DE OUTEIRO DE REI tivo lugar o sorteo de 20 premios de 50 € cada un deles.

Os números premiados foron os seguintes:

1930, 1715, 1998, 3708, 4709, 2698, 2213, 309, 4822, 4438, 1386, 2211, 837, 4643, 865, 993, 4444, 1500, 2372, 762.

No momento do sorteo apareceron as persoas agraciadas cos números 1715, 1998, 2698, 4438, 837, 4444 e 2372.

As persoas acredoras dos trece premios restantes poderán retiralos no Concello de Outeiro de Rei no prazo dun mes dende a celebración do sorteo (ata o 01/08/2023) presentando o resgardo da rifa.