Alertas do Concello

O sistema de alertas do Concello de Outeiro de Rei envía avisos sobre actividades culturais , deportivas, formación, convocatorias ou outra información de interese para a poboación do municipio. Pode elixir recibilas no seu correo electrónico, no seu móbil por SMS ou por ambas vías.

Alta ou baixa no sistema de alertas

Cubra os seus datos e indique se quere darse de alta ou de baixa no sistema.

Pode facelo en ambos sistemas (cubrindo ambos) ou só nun deles:

    Recibir alertas por email:    Escriba o seu correo electrónico:

    Recibir alertas no teléfono móbil:    Escriba o seu núm. de teléfono móbil: