Poboación e poboamento

A poboación do municipio de Outeiro de Rei é, de acordo á última rectificación do censo de poboación da que temos datos desagregados efectuada polo Instituto Nacional de Estatística (INE) no ano 2021, de 5216 habitantes (2685 homes e 2531 mulleres). Esta poboación distribúese nas 173 aldeas que forman as 27 parroquias do concello.

PARROQUIASNº ENTIDADESEXTENSIÓNPOBOACIÓN NO 2021DENSIDADE
Km2TOTALHOMESMULLERES
SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO)21.938172120
SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO)44.397484922.56
ARCOS (SAN PEDRO)62.572393328.8
ASPAI (SAN CIBRAO)56.982404211.88
BONXE (SAN MAMEDE)96.224512112439.52
CABOI (SAN MARTIÑO)42.5110496144
CANDAI (SAN VICENTE)86.26135269.84
CASTELO DE REI (SAN SALVADOR)31.972393337.89
CELA (SANTA MARÍA)105.626012613446.43
FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS)44.343222110
FRANCOS (SANTIAGO)38.57136358.35
SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO)63.6150816941.67
SAN TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ)33.1201466.45
GUILLAR (SAN MARTIÑO)124.31119586533260.23
MARTUL (SAN PEDRO)2576373915.2
MATELA (SANTA MARÍA MADANELA)53.7174908447.03
MOSTEIRO (SAN SALVADOR)108.11901009023.46
OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN)63.2740368372231.25
PARADA (SAN XOÁN)76.988474112.75
SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ)128.7164867818.85
ROBRA (SAN PEDRO FIZ)116.940620320358.84
SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA)52.591484336.4
SILVARREI (SAN XOÁN)55.638820018869.29
SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA) 85131716026.2
TABOI (SAN PEDRO)93.772383419.46
VICINTE (SANTA MARÍA)710.2102594310
VILELA (SANTIAGO)74.3154856935.81
TOTAL173134.252162685253138.87

Outeiro de Rei presenta un hábitat rural diseminado, cunha densidade media de 38,87 hab./ km², cun total de 173 núcleos de poboación repartidos en 27 parroquias. As parroquias máis poboadas son San Martiño de Guillar (1119 habitantes) e Outeiro de Rei (740 habitantes), sendo as dúas únicas parroquias que teñen núcleos con certo carácter urbano; a primeira debido ao establecemento de residencias pola súa proximidade coa capital provincial, Lugo, e a segunda por mor da súa condición de capitalidade municipal que comporta unha importante concentración de servizos.

Distribución de efectivos demográficos por entidades de poboación

A seguinte táboa permite ver a distribución dos efectivos demográficos do municipio nas diferentes entidades de poboación de Outeiro de Rei.

PARROQUIASENTIDADESHOMESMULLERESTOTAL 
SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO)A Balsa538
San Clodio121830
Nº total habitantes172138
SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO)O Couto312960
O Picato101
Redondiña141529
Saa257
Nº total habitantes484997
ARCOS(SAN PEDRO)Bullas121224
A Cabana5712
O Cruceiro10919
O Pecouzo314
A Torre7310
O Bidral213
Nº total habitantes393372
ASPAI (SAN CIBRAO)Aspai242347
O Carballal448
A Laxe000
Province8917
Sta. Comba4610
Nº total habitantes404282
BONXE (SAN MAMEDE)Bouzas101424
Caxigal171431
Eirexe81119
Restriz7714
A Subida91221
Veiga514293
Vigo8513
O Granxo279
As Lombas91221
Nº total habitantes121124245
CABOI (SAN MARTIÑO)Astariz323870
Caboi336
Fontela101729
O Mato437
Nº total habitantes4961110
CANDAI (SAN VICENTE)Candai de Abaixo6612
Candai de Arriba224
Currás538
Lavadoiro213
Mangoeiro112
As Penas6410
Piñeiro7411
Susavila6511
Nº total habitantes352661
CASTELO DE REI (SAN SALVADOR)Castelo252651
As Reboleiras12618
Bieite213
Nº total habitantes393372
CELA (SANTA MARÍA)A Casanova314
Fompedriña111223
Formistán71118
As Hortas121628
Meidonín242044
Quintián11718
O Regueiro426
Trabanca121527
Veiguicela232245
Ver192847
Nº total habitantes126134260
FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS)Barrio de Abaixo459
Barrio de Arriba7512
Espiñeiro7815
O Pozo437
Nº total habitantes222143
FRANCOS (SANTIAGO)Francos121426
Maúnfe181230
Reboreda6615
Nº total habitantes363569
SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO)A Feira172037
Eirexa161026
Lama9716
Longarela101121
A Ponte7411
Xueus221739
Nº total habitantes8169150
SANTO TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ)Algar527
Cachopeiro224
San Tomé729
Nº total habitantes14620
GUILLAR (SAN MARTIÑO)Buxán303161
O Castro263056
Guillar131831
Matelos141529
San Martiño18927
Marcelle281745
O Salete182442
Os Alargos373168
Cupeiro211536
A Ponte Nova11718
Urbanización Os Alargos212195407
Urbanización O Salete158141299
Nº total habitantes5865331119
MARTUL (SAN PEDRO)Cartel9615
Martul283361
Nº total habitantes373976
MATELA (SANTA MARÍA MADANELA)Albarón181836
Malde347
Matela433679
A Granda Pequena437
As Rozas222345
Nº total habitantes9084174
MOSTEIRO (SAN SALVADOR)Carballido9817
Couso8614
Felmil437
Ferreira131023
O Granxo549
O Hedrado358
Maceda373976
Outón171027
Casa do Monte134
Carballido de Arriba325
Nº total habitantes10090190
OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN)Barciela14822
Outeiro de Rei139138277
Parque Empresarial000
Santa Isabel114119233
Cantón6971140
A Palloza323668
Nº total habitantes368372740
PARADA (SAN XOÁN)Gondai141327
As Latas000
Parada8917
O Pazo161430
San Paio101
Seivane7411
Pascuais112
Nº total habitantes474188
SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ)Abeladoira235
Agüeiros123
O Castro7613
Liñares224
Montemaior336
Paz121022
Penadedra142034
Porto do Vao3245
Riasco7714
Vilar201131
Guimarás112
Xunto da Igrexa141125
Nº total habitantes8678164
ROBRA (SAN PEDRO FIZ)Alvite141226
Brandián123
Francos221739
Penelas126131257
Piago000
Robra161834
Barciela000
A Corredoira101121
A Franca111021
Leiros Largos000
As Pontellas325
Nº total habitantes203203406
SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA)Felpás13821
O Pedragoso101
Santa Mariña161935
Sinoga121023
Guimarei6612
Nº total habitantes484391
SILVARREI (SAN XOÁN)Cabanas235
Constante6877145
Pape554297
Silvarrei7566141
Leiros Largos000
Nº total habitantes200188388
SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA)Cancela7411
A Carreira Vella101222
Curutín181028
Gabin358
Faxilde91120
Laxe9716
Piñeiro11718
A Torre448
Nº total habitantes7160131
TABOI (SAN PEDRO)Fontela224
Fraíz235
Xigán527
Pacio347
O Pasadoiro448
O Pereiro111223
A Peroxa415
Transfonte437
San Marcos336
Nº total habitantes383472
VICINTE (SANTA MARÍA)Bravos191534
Bustelo8513
As Carballeiras11617
A Insua112
Sancroio235
Vicinte141226
Vilarelle415
Nº total habitantes5943102
VILELA (SANTIAGO)As Cavadas181735
A Laciana628
A Saleta101525
Veigadolga134
Vilela Grande7411
Vilela Pequena392564
O Fin437
Nº total habitantes8569154
TOTAL HABITANTES DO MUNICIPIO DE OUTEIRO DE REI5216

Evolución da poboación de feito (1887 – 2021)

A evolución demográfica de Outeiro de Rei ao longo do século XX obtémola a través dos padróns de habitantes (Arquivo Municipal) e doutras fontes bibliográficas que nos permiten observar dúas etapas claramente diferenciadas. Por unha parte, ata 1930, un crecemento practicamente constante da poboación, pero a partir de entón a tendencia demográfica vólvese negativa, ata o ano 1996, a partir do cal se experimenta un incremento practicamente constante de poboación.

1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2001
5571 5903 5851 5829 6255 6037 5795 6031 5097 5108 4135 4115 4320

 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4695 5004 5046 5098 5083 5068 5043 5063 5093 5151 5210 5216

Fonte: Instituto Nacional de Estadística

As causas do descenso demográfico, a partir dos anos 30 do século pasado, débense a dous factores fundamentalmente: por unha parte ao crecemento vexetativo negativo durante estes anos, ao coincidir unhas taxas de natalidade máis baixas que as de mortalidade.
E, por outra banda, ao fenómeno da migración, especialmente incidente a partir dos anos 50, e do proceso da industrialización que xerou unha importante demanda de man de obra. Así atopamos nestes anos centrais do século XX a saída de veciños do municipio en busca de traballo. Nun primeiro momento fundamentalmente cara a América Latina, máis tarde rumbo a Centrouropa e nos últimos tempos, cara ás cidades máis importantes de Galicia, este fenómeno migratorio diminuíu notablemente nos últimos anos do século XX e primeiros do século XXI.

Como remate deste capítulo, sinalar que esta tendencia negativa estancouse ao entrar no novo século. Así, se analizamos a evolución demográfica a partir do Padrón do ano 1996, observamos un paulatino crecemento da poboación, feito que contrasta coa evolución da maioría dos municipios, e non só desta provincia, que seguen a perder efectivos demográficos.
Isto pódese explicar en primeiro lugar polo xa mencionado descenso do fenómeno migratorio ao que debemos engadir a presenza de inmigrantes no concello (desta e doutras provincias de España, así como do estranxeiro), sen esquecer o cambio de mentalidade da poboación, xurdindo un novo gusto pola tranquilidade do mundo rural fronte ao urbano, sen renunciar ás comodidades que este último ofrece, sendo Outeiro de Rei un municipio onde se están asentando moitas familias que buscan calidade de vida nas proximidades á cidade de Lugo.