Poboación e poboamento

A poboación do municipio de Outeiro de Rei é, de acordo á última rectificación do censo de poboación da que temos datos desagregados efectuada polo Instituto Nacional de Estatística (INE) no ano 2023, de 5359 habitantes (2745 homes e 2614 mulleres). Esta poboación distribúese nas 173 aldeas que forman as 27 parroquias do concello.

PARROQUIASNº ENTIDADESEXTENSIÓN KM²POBOACIÓN NO 2023DENSIDADE
HOMESMULLERESTOTAL
SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO)21,916203618,95
SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO)44,347449121,16
ARCOS (SAN PEDRO)62,536347028,00
ASPAI (SAN CIBRAO)56,945428712,61
BONXE (SAN MAMEDE)96,212112824940,16
CABOI (SAN MARTIÑO)42,5535911244,80
CANDAI (SAN VICENTE)86,236296510,48
CASTELO DE REI (SAN SALVADOR)31,935316634,74
CELA (SANTA MARÍA)105,613513827348,75
SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA)44,346438920,70
FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS)38,52019394,59
FRANCOS (SANTIAGO)63,633346718,61
SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO)33,1847015449,68
SAN TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ)124,3136194,42
GUILLAR (SAN MARTIÑO)25,06035641167233,40
MARTUL (SAN PEDRO)53,736407620,54
MATELA (SANTA MARÍA MADANELA)108,1958618122,35
MOSTEIRO (SAN SALVADOR)63,21089920764,69
OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN)76,9378389767111,16
PARADA (SAN XOÁN)128,74640869,89
SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ)116,9867816423,77
ROBRA (SAN PEDRO FIZ)52,5207202409163,60
SILVARREI (SAN XOÁN)55,620519740271,79
SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA)85,0716513627,20
TABOI (SAN PEDRO)93,739367520,27
VICINTE (SANTA MARÍA)710,2655111611,37
VILELA (SANTIAGO)74,3867015636,28
TOTAL173135,6027452614535939,52

Outeiro de Rei presenta un hábitat rural diseminado, cunha densidade media de 39,52 hab./ km², cun total de 173 núcleos de poboación repartidos en 27 parroquias. As parroquias máis poboadas son son San Martiño de Guillar (1167 habitantes) e Outeiro de Rei (767 habitantes), sendo as dúas únicas parroquias que teñen núcleos con certo carácter urbano; a primeira debido ao establecemento de residencias pola súa proximidade coa capital provincial, Lugo, e a segunda por mor da súa condición de capitalidade municipal que comporta unha importante concentración de servizos.

Distribución de efectivos demográficos por entidades de poboación

A seguinte táboa permite ver a distribución dos efectivos demográficos  do municipio nas diferentes entidades de poboación  de Outeiro de Rei.

PARROQUIASENTIDADESHOMESMULLERESTOTAL
SAN CLODIO DE AGUIAR (SAN CLODIO)A Balsa426
San Clodio121830
Nº total habitantes162036
SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO)O Couto302858
O Picato202
Redondiña131225
Saa246
Nº total habitantes474491
ARCOS(SAN PEDRO)Bullas121325
A Cabana3710
O Cruceiro11920
O Pecouzo314
A Torre639
O Bidral112
Nº total habitantes363470
ASPAI (SAN CIBRAO)Aspai272451
O Carballal549
A Laxe101
Province8917
Sta. Comba459
Nº total habitantes454287
BONXE (SAN MAMEDE)Bouzas111425
Caxigal171734
Eirexe10919
Restriz6612
A Subida91221
Veiga484189
Vigo8513
O Granxo41014
As Lombas81422
Nº total habitantes121128249
CABOI (SAN MARTIÑO)Astariz333770
Caboi347
Fontela111526
O Mato639
Nº total habitantes5359112
CANDAI (SAN VICENTE)Candai de Abaixo448
Candai de Arriba224
Currás369
Lavadoiro213
Mangoeiro112
As Penas6410
Piñeiro7411
Susavila11718
Nº total habitantes362965
CASTELO DE REI (SAN SALVADOR)Castelo222547
As Reboleiras11415
Bieite224
Nº total habitantes353166
CELA (SANTA MARÍA)A Casanova314
Fompedriña131629
Formistán71118
As Hortas122032
Meidonín251944
Quintián12618
O Regueiro415
Trabanca111526
Veiguicela272249
Ver212748
Nº total habitantes135138273
FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS)Barrio de Abaixo347
Barrio de Arriba11718
Espiñeiro5510
O Pozo134
Nº total habitantes201939
FRANCOS (SANTIAGO)Francos131730
Maúnfe14923
Reboreda6814
Nº total habitantes333467
SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO)A Feira181937
Eirexa171128
Lama12719
Longarela111021
A Ponte628
Xueus202141
Nº total habitantes8070154
SANTO TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ)Algar426
Cachopeiro224
San Tomé729
Nº total habitantes13619
GUILLAR (SAN MARTIÑO)Buxán342963
O Castro303262
Guillar202141
Matelos141428
San Martiño16925
Marcelle261743
O Salete182139
Os Alargos383472
Cupeiro201535
A Ponte Nova11617
Urbanización Os Alargos215214429
Urbanización O Salete161152313
Nº total habitantes6035641167
MARTUL (SAN PEDRO)Cartel8513
Martul283563
Nº total habitantes364076
MATELA (SANTA MARÍA MADANELA)Albarón202040
Malde448
Matela413576
A Granda Pequena448
As Rozas262349
Nº total habitantes9586181
MOSTEIRO (SAN SALVADOR)Carballido9817
Couso10717
Felmil549
Ferreira141024
O Granxo8513
O Hedrado347
Maceda374380
Outón171229
Casa do Monte246
Carballido de Arriba325
Nº total habitantes10899207
OUTEIRO DE REI (SAN XOÁN)Barciela11718
Outeiro de Rei151150301
Santa Isabel117125242
Cantón7170141
A Palloza283765
Nº total habitantes378389767
PARADA (SAN XOÁN)Gondai131427
As Latas000
Parada8917
O Pazo161329
San Paio101
Seivane7310
Pascuais112
Nº total habitantes464086
SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ)Abeladoira235
Agüeiros123
O Castro6612
Liñares123
Montemaior336
Paz121022
Penadedra151833
Porto do Vao325
Riasco6511
Vilar201434
Guimarás112
Xunto da Igrexa161228
Nº total habitantes8678164
ROBRA (SAN PEDRO FIZ)Alvite151328
Brandián123
Francos211839
Penelas127129256
Piago000
Robra161430
Barciela000
A Corredoira91019
A Franca141327
Leiros Largos213
As Pontellas224
Nº total habitantes207202409
SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA)Felpás13821
O Pedragoso101
Santa Mariña151934
Sinoga131124
Guimarei459
Nº total habitantes464389
SILVARREI (SAN XOÁN)Cabanas134
Constante6877145
Pape5646102
Silvarrei8071151
Leiros Largos000
Nº total habitantes205197402
SOBRADA DE AGUIAR (SANTA MARÍA MADANELA)Cancela6410
A Carreira Vella111122
Curutín171330
Gabin246
Faxilde81220
Laxe131023
Piñeiro10717
A Torre448
Nº total habitantes7165136
TABOI (SAN PEDRO)Fontela224
Fraíz336
Xigán628
Pacio347
O Pasadoiro448
O Pereiro101121
A Peroxa6410
Transfonte336
San Marcos235
Nº total habitantes393675
VICINTE (SANTA MARÍA)Bravos191433
Bustelo10717
As Carballeiras141125
A Insua112
Sancroio235
Vicinte151429
Vilarelle415
Nº total habitantes6551116
VILELA (SANTIAGO)As Cavadas151631
A Laciana8412
A Saleta111526
Veigadolga134
Vilela Grande7310
Vilela Pequena402666
O Fin437
Nº total habitantes8670156
TOTAL HABITANTES DO MUNICIPIO DE OUTEIRO DE REI5.359

Evolución da poboación de feito (1887 – 2023)

A evolución demográfica de Outeiro de Rei ao longo do século XX obtémola a través dos padróns de habitantes (Arquivo Municipal) e doutras fontes bibliográficas que nos permiten observar dúas etapas claramente diferenciadas. Por unha parte, ata 1930, un crecemento practicamente constante da poboación, pero a partir de entón a tendencia demográfica vólvese negativa, ata o ano 1996, a partir do cal se experimenta un incremento practicamente constante de poboación.

1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2001
5571 5903 5851 5829 6255 6037 5795 6031 5097 5108 4135 4115 4320

 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4695 5004 5046 5098 5083 5068 5043 5063 5093 5151 5210 5216 5296 5359

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

As causas do descenso demográfico, a partir dos anos 30 do século pasado, débense a dous factores fundamentalmente: por unha parte ao crecemento vexetativo negativo durante estes anos, ao coincidir unhas taxas de natalidade máis baixas que as de mortalidade.
E, por outra banda, ao fenómeno da migración, especialmente incidente a partir dos anos 50, e do proceso da industrialización que xerou unha importante demanda de man de obra. Así atopamos nestes anos centrais do século XX a saída de veciños do municipio en busca de traballo. Nun primeiro momento fundamentalmente cara a América Latina, máis tarde rumbo a Centroeuropa e nos últimos tempos, cara ás cidades máis importantes de Galicia, este fenómeno migratorio diminuíu notablemente nos últimos anos do século XX e primeiros do século XXI.

Como remate deste capítulo, sinalar que esta tendencia negativa estancouse ao entrar no novo século. Así, se analizamos a evolución demográfica a partir do Padrón do ano 1996, observamos un paulatino crecemento da poboación, feito que contrasta coa evolución da maioría dos municipios, e non só desta provincia, que seguen a perder efectivos demográficos.
Isto pódese explicar en primeiro lugar polo xa mencionado descenso do fenómeno migratorio ao que debemos engadir a presenza de inmigrantes no concello (desta e doutras provincias de España, así como do estranxeiro), sen esquecer o cambio de mentalidade da poboación, xurdindo un novo gusto pola tranquilidade do mundo rural fronte ao urbano, sen renunciar ás comodidades que este último ofrece, sendo Outeiro de Rei un municipio onde se están asentando moitas familias que buscan calidade de vida nas proximidades á cidade de Lugo.