Plan de sectorización CC1-1 fase: Modificación da ordenanza industrial

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN DE SECTORIZACIÓN CC1-1 FASE. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA INDUSTRIAL

PLAN DE SECTORIZACIÓN CC1- 1 FASE. PLANO PROXECTO DEFINITIVO 1