Taboi (San Pedro)

Parroquia do arciprestado de Terra Chá e diocese de Mondoñedo – Ferrol. Delimitada polas parroquias de Castelo (E e SE), Folgueira (S); Cela (SO e O) e polos concellos de Cospeito (N e NO) e de Castro de Rei (NE); presenta unha extensión de 3,7 km2 e dista 6,8 km da capital do municipio.

Esta parroquia consta de 9 barrios:

  • Fontela
  • Fraíz
  • Xigán
  • Pacio
  • O Pasadoiro
  • O Pereiro
  • A Peroxa
  • Transfonte
  • San Marcos

Regan as súas terras o río Miño e o rego de Lamafría, alcanzando a súa máxima altitude no monte Rozas do Cruceiro (400 m).

Destacar a presenza no seu termo do Pazo de Guevara, con capela barroca e pombal (construción anterior ao s. XVII); así como do Pazo -torre de Taboi, primitivo solar dos Saavedra, composto por varias casas, entre elas a Casa de Bordón e a Casa do Pacio. Deste último conxunto na actualidade só quedan os escudos de armas que estaban inseridos nas fachadas das dúas casas xa mencionadas, sitos agora na fachada da Casa de Bordón e a Torre de Taboi.

Festividades:

Antigamente celebrábase unha festa na honra a San Pedro o 29 de xuño.