Como alcalde do Concello de Outeiro de Rei quero saudar a todos os veciños e veciñas deste lugar e a todas as persoas ás que poida unilas algún interese ou relación con este municipio, poñendo á disposición dos nosos visitantes e persoas interesadas toda a información que mediante esta canle informativa poidamos transmitir.

A través desta vía pretendemos dar a coñecer un municipio de futuro en permanente evolución, que querendo potenciar o seu grande patrimonio natural, paisaxístico, monumental e cultural camiña cara á modernidade e o desenvolvemento sostible, transformando as súas estruturas agrarias cara aos sectores de servizos, industriais e de ocio, tendo como principal valor a calidade humana e o dinamismo das súas xentes. Especial mención merece as posibilidades que ofrece Outeiro de Rei e a súa contorna para o desenvolvemento e diversificación da iniciativa turística.

Este portal web procura igualmente achegar a administración municipal á cidadanía ofrecendo unha serie de servizos que de xeito progresivo seguirán medrando e mellorando.

O Concello de Outeiro de Rei dálle a benvida da man do seu alcalde a este espazo virtual confiando que lles permita a todos vostedes coñecer mellor este pobo e compartilo connosco.

José Pardo Lombao

Alcalde do Concello de Outeiro de Rei

Outeiro de Rei, concello de futuro