Este documento, que poderá recibir actualizacións, facilita recomendacións técnicas aos profesionais do sector da climatización, de modo que o funcionamento destas instalacións axude na prevención da propagación e contaxios do SARS-CoV-2 en edificios e locais de todo uso, salvo as áreas especiais dos entornos hospitalarios, máis información no seguinte enlace:

RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-CoV-2