• Algunhas das medidas máis destacadas recollidas neste Real Decreto-lei son:

  1. Posibilidade de prorrogar ata o 31 de xaneiro de 2020 os expedientes de regulación temporal do emprego (ERTE) por causa de forza tramitados conforme ao artigo 22 do Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, que estean vixentes a 30 de setembro de 2020

  2. Existe a posibilidade de que as empresas que vexan impedido o desenvolvemento da súa actividade en algún/s dos seus centros de traballo, como consecuencias das novas restricións ou medidas de contención sanitaria adoptadas a partires do 1 de outubro de 2020 polas autoridades españolas ou estranxeiras, e as empresas que vexan limitado o desenrolo normalizado da súa actividade a causa de decisións ou medidas adoptadas polas autoridades españolas a partir do 1 de setembro de 2020 tramiten un ERTE por causas de forza maior, cuxa duración limitarase ás citadas novas medidas.

  3. Os ERTEs por causa de forza maior que fosen motivados pola adopción de novas medidas de contención sanitaria a partir do 1 de xullo de 2020 manteranse vixentes de acordo ao recollido nas correspondentes resolucións estimatorias.

  TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN

  Máis información complementaria no seguinte enlace:
  https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/nuevas-medidas-aplicacion-ERTE-COVID-19-Real-Decreto-ley-30-2020-29-septiembre.html