Inclúe: Duración, procedemento para a desescalada, acordos coas CC. AA, perda de efectos de medidas, autoridades competentes delegadas, ámbito educativo non universitario e de formación, vixencia de disposicións e instrucións ditadas polas autoridades competentes delegadas.


TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN