A instancia da Fundación Laboral da Construción de Galicia difundimos a seguinte oferta formativa dirixida a traballadores/as ocupados/as do Réxime Xeral da Seguridade Social ou autónomos de calquera sector produtivo;  no caso de quedar prazas libres poderán incorporarse desempregados.

CURSO HORAS
Colocación de paneis de material illante polo exterior en SATE, fachadas ventiladas e cubertas 60
Colocación de paneis de material illante polo interior en tradosados, teitos e chans 60
Instalación de carpintería exterior de aluminio e PVC 60
Operacións de guindastre autocargante. Iniciación 40
Operacións de guindastre autocargante. Perfeccionamento 35
Operacións de máquina retrocargadora. Iniciación 60
Operacións de máquina retrocargadora. Perfeccionamento 60
Operacións de minicargadora-miniexcavadora 50
Montaxe de estadas apoiadas 50
Procedemento e técnicas de acceso e posicionamento mediante cordas (traballos verticais). Nivel I 40
Nivel básico de prevención de riscos laborais en construción 60

Estes cursos non teñen custe para as empresas, nin consumen crédito de formación estando  totalmente subvencionados.

As persoas interesadas en participar nalgún dos cursos ofertados deberán  enviar a seguinte documentación:

-Ficha de inscrición cuberta
-Fotocopia do DNI e tarxeta sanitaria
-Cabeceira da nómina ou recibo de autónomos, (no caso que queden prazas para desempregados haberá que presentar a tarxeta de demanda de emprego)

As prazas asignaranse por estrito orde de chegada da documentación completa. No caso de obter praza, esíxese o 100% da asistencia ao mesmo.

+ INFO: Centro de Lugo: bfernandez@fundacionlaboral.org / 982 750 038 e na páxina web www.galicia.fundacionlaboral.org