Inclúe: Ocupación de vehículos de transporte terrestre, fase 2: actividades ao aire libre, taurinas, unidades territoriais ; fase 3: hostalería e restauración, lecer nocturno, taurinas, casinos e salóns de xogos, unidades territoriais.


TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN