Nesta Orde aparecen determinadas as actividades que poden acollerse á moratoria no pago das cotas á Seguridade Social con motivo do estado de alarma.

TEXTO INTEGRO DA DISPOSICIÓN