Esta disposición, recolle normativa actualizada que afecta aos establecementos ou espazos abertos ao público, os espectáculos públicos e ás actividades recreativas.

TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN