TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN

ORDE do 25 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. Consellería de Sanidade, DOG 26/08/2020
Esta disposición, recolle normativa actualizada que afecta aos establecementos ou espazos abertos ao público, os espectáculos públicos e ás actividades recreativas.


TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN