campionato escultores con motoserra

A partir deste venres día 17 e ata o xoves día 23 de xuño estará aberto o prazo de inscrición para participar no  II CAMPIONATO DE ESCULTORES CON MOTOSERRA que o Concello de Outeiro de Rei organiza dentro do programa de actividades previsto con motivo da celebración da XIV FEIRA DA ARTESANÍA DE OUTEIRO DE REI.

As solicitudes para participar no concurso formalizaranse no modelo establecido a tal efecto (ANEXO I), presentándose no rexistro xeral do Concello de Outeiro de Rei (físico ou electrónico) ou no enderezo electrónico feiras@outeiroderei.org.

As solicitudes deberán vir acompañadas da fotocopia do DNI da persoa que solicite a súa participación e do seu certificado de empadroamento, se procede (consultar bases).

A temática das obras deberá estar relacionada con algún oficio artesanal a elección dos participantes. Valorarase, a contribución da obra á valoración dos oficios artesanais, o acabado da obra e o equilibrio de formas.

– Bases do II Campionato de Escultores con Motoserra de Outeiro de Rei

– Solicitude de participación no II Campionato de Escultores con Motoserra de Outeiro de Rei