Xestión de residuos

GESUGA, SL

Recollida, transporte e tratamento de subprodutos cárnicos non destinados ao consumo humano.

Rúa Arroio de Pazo, núm. 6. Parque Empresarial de Outeiro de Rei
27150 Outeiro de Rei (LUGO)
[Centro loxístico en Lugo]
Tfno.: 981 688 181
[email protected]
www.gesuga.com

GESUGA, SL
GESUGA, SL