Xestión de residuos

COGALTRES, CB

Recollida e reciclaxe de papel e cartón

Cupeiro, núm. 24. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 256

COGALTRES, CB
COGALTRES, CB

EMPRESA PECHADA

GESUGA, SL

Recollida, transporte e tratamento de subprodutos cárnicos non destinados ao consumo humano.

Rúa Arroio de Pazo, núm. 6. Parque Empresarial de Outeiro de Rei
27150 Outeiro de Rei (LUGO)
[Centro loxístico en Lugo]
Tfno.: 981 688 181
gesuga@gesuga.com
www.gesuga.com

GESUGA, SL
GESUGA, SL