Veterinarios

DAEM, SERVIZOS VETERINARIOS, SL

Servizos clínicos veterinarios

Xunto á Igrexa, núm. 11. 27153 San Félix de Paz, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 678 825 900
jdanielarias@yahoo.es

JULIA CRESPO GONZÁLEZ

Servizos clínicos veterinarios

As Lombas, núm. 6. 27153 Bonxe, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 628 276 428
jcresgon@yahoo.es