Transporte de mercadorías

JOSÉ CARLOS DÍAZ PRADO

Transporte

Cela, núm. 17. 27151 Cela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 609 813 577
Fax: 982 390 789
[email protected]

JOSÉ CARLOS DÍAZ PRADO
JOSÉ CARLOS DÍAZ PRADO

TRANSLÍQUIDOS CELA, SL

Transporte

Cela, núm. 17. 27151 Cela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 609 813 577
Fax: 982 390 789
[email protected]

TRANSLÍQUIDOS CELA, SL
TRANSLÍQUIDOS CELA, SL

TRANSPORTES E ESCAVACIÓNS SEIJO GOYOS, S.L.

Transporte en xeral

Soborvila, núm. 9. 27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 199 // 699 495 898
Fax: 982 393 199
[email protected]

OPERADORES DE TTES. TERRACHÁ

Transporte de mercadorías

Outeiro de Rei, núm. 28. 27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 630 886 534 // 630 886 535 // 638 651 141
[email protected]

JESÚS ROZAS GARCÍA

Recollida e transporte de leite

Robra, núm. 91. 27154 Robra, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 378 / 610 380 629

EMPRESA PECHADA POR XUBILACIÓN

TRANSROBRA SL

Transporte de mercadorías nacional e internacional

Penelas, núm. 36. 27154 Robra, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 236 // 629 450 536
Fax: 982 250 697
[email protected]

TRANSROBRA SL
TRANSROBRA SL

LOFRIEUROPA, SL

Loxística e almacenaxe

Rúa Cordal de Candas, núm. 8. Parque Empresarial de Outeiro de Rei.
27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 263 773
Fax: 982 263 774
[email protected]
www.lofrieuropa.eu