Pinturas e revestimentos

MARIO BAAMONDE SAAVEDRA

Taller de vernizado e pintura

O Salete, núm. 1. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 200 670 // 676 064 315
Fax: 982 200 670

EMPRESA PECHADA

ÁNGEL MAIRA GÓMEZ

Colocación de escaiola, de teitos e tabiques de pladur e teitos desmontables

O Pereiro, núm. 1. 27151 Taboi, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 608 185 466
[email protected]

ÁNGEL MAIRA GÓMEZ
ÁNGEL MAIRA GÓMEZ

APLINORTE

Pintura e decoración

Constante, núm. 53 Nave 2. 27154 Silvarrei, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 633 // 658 956 545
Fax: 982 393 633
[email protected]

EMPRESA PECHADA POR XUBILACIÓN