Outros establecementos de hostalería

MOTEL PARAÍSO

Hotel residencia

Ctra. N VI – Km 514. 27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 330
Fax: 982 393 641
[email protected]
www.motelparaiso.es

Motel Paraiso
Motel paraiso