Metalurxia

INOXIDABLES DE RÁBADE, S.A.

Fabricación de tubos de aceiro inoxidable

Rúa do Freixo, núm. 1. Parque Empresarial de Outeiro de Rei.
27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 392 570
Fax: 982 393 184
[email protected]
www.inoxidablesderabade.com