Madeira

REPRESENTACIONES ÁNGEL LÓPEZ, S.L.

Comercialización de madeira e derivados

O Salete, núm. 3. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 202 424
Fax: 982 202 431
[email protected]
www.representacionesangellopez.com

JOSÉ BENIGNO LÓPEZ PUMARES

Colocación de casas de madeira e piscinas

Crta. N VI Km 511. 27154 Robra, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 254 // 610 444 424
Fax: 982 393 254
[email protected]
www.ascabanas.com

EMPRESA PECHADA TEMPORALMENTE

JOSÉ BENIGNO LÓPEZ PUMARES
JOSÉ BENIGNO LÓPEZ PUMARES