Instalacións / Montaxes

ASERENER, SLU.

Instalacións técnicas, novas tecnoloxías, enerxías alternativas

Lg. Os Alargos, núm. 11. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 253 446
Fax: 982 253 446
[email protected]
www.aserener.com

ELECTRICIDADE MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Instalacións domésticas, industriais e comerciais. Iluminación decorativa, porteiros e videoporteiros. Música ambiental. Antenas colectivas e individuais. Instalación de pararraios

Robra, núm. 60. 27154 Robra, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 608 185 157 / 676 552 679
Fax: 982 813 851

LUIS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

Instalacións domésticas, industriais e comerciais. Iluminación decorativa, porteiros e videoporteiros. Música ambiental. Antenas colectivas e individuais. Instalación de pararraios. Media tensión

Urbanización Os Alargos II, núm. 51. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 661 560 926
[email protected]

LUIS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
LUIS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

ATILANO AGUIAR ALONSO

Instalacións e proxectos de electricidade, calefacción, climatización. Enerxías renovables

Constante, núm. 13. 27154 Silvarrei, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 044 040 // 696 683 421
[email protected]
www.solevento.es

ATILANO AGUIAR ALONSO

SERVICIOS ELÉCTRICOS LOIS, SL

Reparación e mantemento eléctrico.

Matela, núm. 4. 27150 Matela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 676 859 584
[email protected]