Industria química

PIROTECNIA ASTARIZ, SL

Fabricación de produtos pirotécnicos

Astariz, s/n 27374 Caboi, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 390 211
Fax: 982 390 001
[email protected]