Gandería e criadeiros de animais

LUTERO, SDAD. COOP. LTDA

Produción e venda de leite

Mosteiro, s/n 27153 Mosteiro, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 638 151 288

LUTERO, SDAD. COOP. LTDA
LUTERO, SDAD. COOP. LTDA

MANUEL ÁNGEL DÍAZ REAL

Cebadeiro de xatos, distribución de pensos e transporte

O Granxo, núm. 3. 27153 Bonxe, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 629 070 231


EMPRESA PECHADA

MANUEL ÁNGEL DÍAZ REAL

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ VARELA

Compra e venda de gando vacún

Arcos, núm. 4 . 27150 Arcos, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 669 225 314
ganadosjfv@gmail.com

ESTA EMPRESA TRASLADOU A SÚA ACTIVIDADE FÓRA DO MUNICIPIO

HÉLIXGALICIA

Helicultura. Cría e venda ao por maior de caracois. Programas formativos, investigación, fomento e desenvolvemento da cría do caracol

Ver, núm. 21. 27151 Cela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 698 129 253
Fax: 982 392 246
gestion@helixgalicia.com
www.helixgalicia.com

HÉLIXGALICIA
HÉLIXGALICIA