Empresas de construción

ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.

Construción en xeral e fábrica de aglomerado en quente

Polígono Industrial de Matela, s/n 27150 Matela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 207 068 // 982 392 696
Fax: 982 209 708
[email protected]
www.asogal.com

ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.
ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.

ESTA EMPRESA TRASLADOU A SÚA ACTIVIDADE FÓRA DO MUNICIPIO

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, SLU

Construción e obras públicas

Guillar, s/n 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 200 920
Fax: 982 201 116

TRANSFORMACIÓNS AGRARIAS ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO, S.L.

Realización de obras públicas de saneamento, abastecemento, melloras e pavimentación. Transformacións agrarias, forestais, escavacións e movementos de terra

Castelo, núm. 1. 27152 Castelo, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 286
Fax: 982 399 805
[email protected]
www.blancotrigo.com

TRANSFORMACIÓNS AGRARIAS ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO, S.L.
TRANSFORMACIÓNS AGRARIAS ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO, S.L.

ALFONSO FOMPEDRIÑA FERREIRO

Construción e restauración

Saleta, núm. 9. 27152 Vilela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 670 520 110