Banca e seguros

ARCADIO LOMBAO ROMÁN

Axente de seguros

Curutin, núm. 4-A. 27150 Sobrada, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 310 739 // 607 952 707
Fax: 982 310 739
alombao@hotmail.com

CAIXA RURAL GALEGA

Caixa de aforro

Praza do Concello, núm. 3. 27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 290
0009@caixaruralgalega.gal
www.ruralvia.com