Arquitectos

JOSÉ ÁLVAREZ UDE TORRE

Arquitecto

Santa María de Veiguicela, núm. 13. 27151 Cela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 676 102 731
[email protected]

ÓSCAR ROUCO RODRÍGUEZ

Arquitectura e urbanismo

Urbanización Os Alargos II, núm. 16. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 202 991 // 606 777 739
[email protected]

ÓSCAR ROUCO RODRÍGUEZ
ÓSCAR ROUCO RODRÍGUEZ