Abastecementos e materiais para construción

ALUMAT ACCESORIOS, SL

Fabricación de persianas

Buxán , núm. 18. 27154 Guillar, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 223
[email protected]
www.alumat.es

PREFHORVISA, SL

Almacén de prefabricados de formigón

Rúa Río Dongrandío, núm. 2. Parque Empresarial de Outeiro de Rei.
27150 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 981 600 485
Fax: 981 602 023
[email protected]
www.prefhorvisa.com

EMPRESA PECHADA TEMPORALMENTE

PREFHORVISA, SL
PREFHORVISA, SL