Abastecementos e materiais para a agricultura

FULGENCIO CASÁS LOMBAO

Venda ao por menor de pensos, abonos, produtos de droguería e ferretería

Albarón, núm. 7. 27150 Matela, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 393 362
Fax: 982 310 549

EMPRESA PECHADA POR XUBILACIÓN

FULGENCIO CASÁS LOMBAO
FULGENCIO CASÁS LOMBAO2

COREN AGROINDUSTRIAL, SAU

Fábrica de pensos

Parque Empresarial de Outeiro de Rei, núm. 5
27153 Bonxe, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 392 536 // 982 392 547 // 982 392 543
Fax: 982 392 550
david@coren.es
www.coren.es

COREN AGROINDUSTRIA
COREN AGROINDUSTRIA