Abastecementos e materiais para a agricultura

COREN AGROINDUSTRIAL, SAU

Fábrica de pensos

Parque Empresarial de Outeiro de Rei, núm. 5
27153 Bonxe, Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno.: 982 392 536 // 982 392 547 // 982 392 543
Fax: 982 392 550
[email protected]
www.coren.es

COREN AGROINDUSTRIA
COREN AGROINDUSTRIA