O SERGAS comunica que para notificar un RESULTADO POSITIVO NUN AUTOTEST, deberá facelo desde a aplicación móbil SERGAS MÓBIL (mais información aquí) ou chamando ao teléfono 881 54 00 45.

Estes datos só debe notificalos a persoa que obtivo un resultado POSITIVO nun autotest. Teña en conta que este procedemento NON sirve para notificar resultados negativos NIN contactos estreitos.

Máis info: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/autotest-positivo