MULLERES QUE INSPIRAN_ AS QUE ABRIRON CAMIÑO. CONCELLO DE OUTEIRO DE REI