adecuacion carreiros rurais en Outeiros de Rei

Ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2021, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2022 e 2023 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos na Rede Natura 2000 de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, ao Concello de Outeiro de Rei se lle concedeu una axuda de 14.317,53 € para a realización da actuación “ADECUACIÓN DE CARREIROS RURAIS E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PROTEXIDAS AO LONGO DA RUTA ARQUEOLÓXICA DO ACEVEDO”.