Programa de ocio

Actividades de cultura, lecer e deporte 2022/2023

OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS E FESTAS

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES

Data celebración:

VENRES, 30 DE SETEMBRO

Horario:

A PARTIR DAS 21:00 h

Lugar:

SALÓN DE ACTOS DA CASA DA CULTURA

FESTIVAL DE OUTONO

Data celebración:

VENRES, 30 DE SETEMBRO

Horario:

A PARTIR DAS 22:00 h

Lugar:

PRAZA DO CONCELLO

CONCERTO DO XACOBEO 21-22 , XUNTA DE GALICIA

FESTA DE REIS

Data celebración:

XOVES, 5 DE XANEIRO DE 2023

Horario:

A PARTIR DAS 17:00 h

Lugar:

SALÓN DE ACTOS E PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FESTA DE ENTROIDO

Data celebración:

DOMINGO DE ENTROIDO DE 2023

Horario:

A PARTIR DAS 17:00 h

Lugar:

PRAZA DO CONCELLO

FESTA DOS NENOS

Inchables, karts e festa da escuma

Data celebración:

VENRES, 2 DE XUÑO DE 2023

Horario:

A PARTIR DAS 16:30 h

Lugar:

PRAZA DO CONCELLO

Se fai mal tempo esta celebración trasladarase á pista polideportiva e ao pavillón municipal de deportes

A TER EN CONTA:

O prazo permanecerá aberto do 3 ao 14 de outubro ou ata cubrir prazas.

As prazas cubriranse sempre por rigorosa orde de solicitude, tendo preferencia as persoas do municipio con respecto ás de fóra.

As cotas aboaranse dentro do prazo de inscrición; as persoas non empadroadas en Outeiro de Rei aboarán as seguintes cotas a maiores da establecida: curso de 2 meses, 10 €, cursos de 3 a 4 meses, 20 € e de 5 meses en diante, 30 € . Non se reintegrará o importe das cotas salvo que a actividade se suspenda a iniciativa do Concello.

A celebración da totalidade das actividades previstas ou a posible modificación das mesmas queda supeditada á demanda que exista (que non poderá ser inferior ao 50% das prazas ofertadas na actividade) ou a imprevistos que poidan xurdir.

Podes obter máis información chamando ao 982 393 408 ou na páxina web municipal www.outeiroderei.gal