Programa de ocio 2023-2024

FESTAS E ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES

Data celebración: 29 DE SETEMBRO
Horario: VENRES, A PARTIR DAS 21:00 h
Lugar: SALÓN DE ACTOS DA CASA DA CULTURA

FESTA DE REIS

Data celebración: 5 DE XANEIRO
Horario: VENRES, A PARTIR DAS 17:00 h
Lugar: SALÓN DE ACTOS E PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FESTA DE ENTROIDO

Data celebración:11 DE FEBREIRO, DOMINGO DE ENTROIDO
Horario: DOMINGO, A PARTIR DAS 17:00 h
Lugar: PRAZA DA VILA

XXIV FESTA D@S NEN@S

Data celebración: 7 DE XUÑO
Horario: VENRES, A PARTIR DAS 16:30 h
Lugar: PRAZA DA VILA (inchables e festa da escuma)
Se fai mal tempo esta celebración trasladárase á pista polideportiva e ao pavillón municipal de deportes

A TER EN CONTA:

O prazo permanecerá aberto do 2 ao 13 de outubro ou ata cubrir prazas.

As prazas cubriranse sempre por rigorosa orde de solicitude, tendo preferencia as persoas do municipio con respecto ás de fóra.

As cotas aboaranse dentro do prazo de inscrición; as persoas non empadroadas en Outeiro de Rei aboarán as seguintes cotas a maiores da establecida: cursos de  2 meses,  10 €, cursos de 3 a 4 meses, 20 € e de 5 meses en diante, 30 € . Non se reintegrará o importe das cotas salvo que a actividade se suspenda a iniciativa do Concello.

A celebración da totalidade das actividades previstas ou a posible modificación das mesmas queda supeditada á demanda que exista (que non poderá ser inferior ao 50% das prazas ofertadas na actividade) ou a imprevistos que poidan xurdir.

Podes obter máis información chamando ao 982 39 34 08 ou na páxina web municipal  outeiroderei.gal