O pasado sábado, con motivo  da celebración da XIV FEIRA DA ARTESANÍA DE OUTEIRO DE REI, tivo lugar o segundo o campionato  de escultura con motoserra resultando premiados os seguintes traballos:

– 1º premio (200 € ) para a obra titulada TALLANDO realizada por IVÁN MATOS RECOUSO.

– 2º premio (150 €) para a obra titulada: COROZA realizada por MARCOS ESCUDERO PÉREZ.

Ambos recibiron ademáis do premio en metálico dado polo Concello de Outeiro de Rei varios detalles da empresa Comercial Carvajal distribuidora en Coruña da marca Stihl.